logo1
icon_logo_sbw

De plafondschildering

Stichting Burger Weeshuis > Restauratie > De plafondschildering

Restauratie van de plafondschildering

Het rijk beschilderde plafond in de regentenkamer is ouder dan het goudleer en dateert vermoedelijk uit de laatste kwart van de 17-de eeuw. Het is door twee zware moerbalken verdeeld in drie velden. In ieder van de vakken is met olieverf een schildering aangebracht op de grenenhouten planken. Ook de moerbalken zijn kleurrijk beschilderd.

Om de plafondschilderingen te behouden en de regentenkamer weer in volle glorie te laten stralen is een flinke schoonmaak en restauratie noodzakelijk. Op de plafondschilderingen zijn in het verleden vier verschillende vernislagen aangebracht. Deze vernislagen zijn erg vergeeld en vervuild. Hierdoor is de pracht van deze schildering niet meer goed te zien. Centimeter voor centimeter wordt het hele plafond met de hand schoongemaakt (ontdaan van de vernislagen). De grenenhouten planken waarop de schilderingen zijn aangebracht zijn bevestigd met ruim 500 nagels. Deze nagels zijn gaan oxideren en de verflaag die op de vullingen en de nagels is aangebracht is erg gaan verkleuren. Naast de storende verkleuringen zorgt de oxidatie van de nagels dat de ophanging van de planken minder solide is. Om ervoor te zorgen dat de ophanging van de planken weer goed is wordt 2/3 van de nagels vervangen, opnieuw gevuld en geretoucheerd.

Onlangs is een proefrestauratie uitgevoerd waarbij gekeken is naar de conditie van de ophanging van het plafond met de nagels en naar de meest verantwoorde en veilige manier van werken voor zowel de schildering als de restauratoren. Onderzocht is of de planken uitgenomen konden worden om de ophanging te verbeteren. Bijkomend voordeel zou zijn geweest dat de restauratoren dan ook niet boven het hoofd hoefde te werken. Uitneming bleek technisch echter niet mogelijk . Het zou teveel schade brengen aan de schilderingen, en dus zullen de restauratoren, staand op stijgers boven het hoofd werken. De totale kosten van dit arbeidsintensieve werk is begroot op € 150.000. De stichting heeft zelf € 75.000 tot haar beschikking en hoopt het restant budget bij elkaar te krijgen door middel van donaties van fondsen, bedrijven en particulieren.

Klik hier voor uitleg over de schilderijen op het plafond