logo1
icon_logo_sbw

De gevels

Restauratie van de gevels

Niet alleen de prachtige Regentenkamer was toe aan een opknapbeurt. Ook de voor- en achtergevel van het gebouw zagen er slecht uit. In het voorjaar van 2013 is daarom begonnen met een grondige restauratie.

Deze restauratie heeft zich gericht op het verhelpen van alle bouwtechnische gebreken. Daarbij moet gedacht worden aan het herstel van metsel- en voegwerk, het vervangen van loszittend pleisterwerk en ingerotte delen van kozijnen, ramen, deuren, gootlijsten ed. Ook zijn alle kapotte pannen vervangen en zijn de vorsten aangesmeerd.
Tijdens de restauratiewerkzaamheden bleek dat de balkkoppen in de achtergevel compleet waren ingerot. Dit is hersteld door de rotte delen vrij te maken en te verwijderen en de balkkoppen weer 'aan te gieten' in kunststof.

Voor wat betreft de kleurstelling van de voorgevel is gekozen voor historisch verantwoorde kleuren die horen bij de typische 19e eeuwse stijl van de gevels. Kozijnen, kroonlijsten en goten zijn crème wit en de ramen en voordeur monumentengroen. Voor het pleisterwerk is er voor gekozen om onderscheid te maken tussen het gevelvlak (lichtgrijs) en de pilasters en lijsten (grijswit). Dit subtiele onderscheid zorgt er voor dat de geledingen van de gevel op terughoudende wijze meer geaccentueerd worden.

Aangezien de achtergevel in een zuivere 18e eeuwse stijl is gebouwd, is hier gekozen voor een andere, maar ook historische verantwoorde kleurstelling. Hier zijn de kozijnen, kroonlijsten en middenpartij okergeel geworden. De ramen en de achterdeur zijn uitgevoerd in crème wit.