logo1
icon_logo_sbw

Een goede toekomst

Stichting Burger Weeshuis > Geschiedenis > Een goede toekomst

Al met al was een opvoeding in het Burger Weeshuis zo slecht nog niet. Er waren veel regels en de straffen waren niet mis, maar het is ook duidelijk dat de regenten en regentessen het welzijn van de wezen altijd voor ogen hadden. En om te zorgen dat de wezen later goed voor zichzelf zouden kunnen zorgen kregen zij goed onderwijs en alle mogelijkheden om een vak te leren. Ook werd veel aandacht besteed aan het godsdienstig onderwijs, maar dat is niet zo vreemd voor die tijd.